Ukázková minilekce z němčiny

Was bedeutet "einen Kater haben"?

1. Sich nach zu viel Alkohol schlecht fühlen

2. Einen Ehemann oder Partner haben

3. Verrückt sein

Erklärung: Das Wort Kater bezeichnet, wenn man sich schlecht fühlt,
weil man zu viel Alkohol getrunken hat und zu wenig geschlafen hat.
"Kater" hat sich aus dem Wort Katarrh entwickelt,
das eine Erkältung beschreibt.
Weil die Symptome ähnlich sind, sagte man früher:
"Ich habe einen Katarrh." Daraus wurde mit der Zeit:
"Ich habe einen Kater."
Beispiel: An der Geburtstagsparty hatte er viel zu viel getrunken.
Am nächsten Tag hatte er einen Kater.

------------------------------------------
GRAMMATIK

Vedlejší věty po WEIL (protože) a WENN (když)

Slovosled: ve vedlejší větě následuje po spojce zbytek věty a časované sloveso je AŽ NA KONCI.
...wenn man sich schlecht fühlt.
...weil man zu viel Alkohol getrunken hat.

Pokud začíná souvětí vedlejší větou, v následující hlavní větě, je sloveso na prvním místě, tzn. vedle sebe jsou dvě slovesa.
Weil die Symptome ähnlich SIND, SAGTE man früher...

-------------------------------------------------------------------------
ÜBUNG

Spoj věty do souvětí a uprav slovosled :-)

1.
A. Ich bin eine Stunde zu spät.
B. Ich habe den Bus verpasst.

2.
A. Er hat keine Übungen gemacht.
B. Er hatte keine Lust.

3.
A. Sein Auto ist kaputt.
B. Er geht zu Fuss in die Arbeit.