Ukázková minilekce z angličtiny

Vyjádření pravděpodobnosti

Češi využívají hlavně příslovce MAYBE,
ale v angličtině se mnohem více používá modální sloveso
MAY nebo MIGHT + infinitiv.

Maybe you're right = You may be right.
Maybe I'll go to the party = I may go to the party.
It might/could rain tomorrow.
I might get an A in the test.

MIGHT vyjadřuje o trochu menší pravděpodobnost než MAY,
větu s MIGHT tedy spíše přeložíme jako 'mohlo by, není vyloučeno atd.):

It may rain tonight. - možná bude pršet, věřím tomu
It might rain tonight. - připouštím, že by pršet mohlo, ale snad tomu ani nevěřím
Zápor se u těchto sloves vyjadřuje přidáním NOT za modální sloveso:

I may not be there in time.
She might not know about their wedding.

TRANSLATE - USE MAY and MIGHT:
1. Možná půjdu domů brzy, pokud budu unavený.
2. Asi ztratí práci.
3. Možná si dám po večeři dezert.